You are currently viewing Niegodny czarnego pasa Kyokushin

Niegodny czarnego pasa Kyokushin

Drodzy Shihan, Sensei, Senpai, wszyscy członkowie WKB Poland!
Decyzją Zarządu podjętą w dniu 2 marca 2022 r. od dnia dzisiejszego do odwołania,
zawodnicy z Rosji i Białorusi nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez WKB Poland.
Nie możemy i nie chcemy pozostać obojętni wobec aktu agresji Rosji wobec niepodległej Ukrainy, a powyższa decyzja jest wyrazem solidarności z całym narodem ukraińskim.
Dążeniem całej społeczności karate kyokushin jest osiągnięcie celu, jakim jest międzynarodowa przyjaźń i pokój na świecie. Jednocześnie apelujemy do społeczności Kyokushinkan aby wywarła presję na Kancho Rojama i odebrał Putinowi honorowy stopień mistrzowski upamiętniony na tym zdjęciu.
Osu!