WKB

Kancho & Committee Member

PRESIDENT

Kancho Pedro Roiz

HONORARY PRESIDENT

Kancho Kenji Kurosak​i

INTERNATIONAL COMMITTEE​

Shihan Daniel Sanchez (Spain)​

Shihan Dariusz Burda (Poland)

Shihan Yuki Hayano (Japan)

SECRETARY

Sabina Fernandez Miñarro

MEDICAL ADVISER

Dr. Takuya Futaesaku (Japan)​

Masutatsu Oyama


Założycielem Kyokushinkai (jap. Stowarzyszenie Poszukiwaczy Najwyższej Prawdy) był Koreańczyk  Masutatsu Oyama (1927 – 1994). Życie tego człowieka było niezwykłe i to nie tylko dlatego, że całkowicie poświęcił je samodoskonaleniu i popularyzacji współczesnej sztuki walki w jej duchowych i fizycznych aspektach. O wielkości osobowości tego człowieka świadczy chociażby to, że już za życia nazwano go „Ostatnim Samurajem”. Jak napisano w jednym z najbardziej prestiżowych magazynów poświęconych dalekowschodnim sztukom walki „Black Belt”:
„Oyama nie tylko przejął najcięższy do spełnienia ideał Bushido (kodeksu etycznego samurajów), lecz poszedł o krok dalej. Zwracał on uwagę na to, że stopień poświęcenia: samozaparcie poprzez samodyscyplinę jest wprost proporcjonalne do stopnia odnoszonego sukcesu. Walka karate, gdy na świecie istnieje broń palna, nie ma już dzisiaj zasadniczego znaczenia w czasie wojen, wydaje się czymś archaicznym. Jednak dyscyplina Budo pozostaje w sercach kontynuatorów dzieła samurajskiego”.

W roku 1936 Masutatsu Oyama zdobył stopień mistrzowski w chińskiej sztuce walki o nazwie kempo, a jako 17-letni student uniwersytetu w Takushoku zdał egzamin na 2 dan w karate, które trenował u najwybitniejszego mistrza tamtych czasów, Gichina Funakoshi. Posiadał również 4 dan w judo. W roku 1947, po wygraniu mistrzostw wszechstyli w Kioto, Oyama postanowił całkowicie poświęcić swoje życie tej dalekowschodniej sztuce walki. Wzorując się na buddyjskim mnichu Nichiren, który spędził wiele lat na surowym treningu, Koreańczyk udał się samotnie na górę Kiyosumi. W pustelniczych warunkach przez 18 miesięcy doskonalił swoje umiejętności w sztuce karate a także w zen. Po powrocie z gór jako jedyny w historii karateka zdecydował się na pojedynek z bykiem. Był przekonany, że taka walka pokaże jak dalece udoskonalił swoje psychiczne i fizyczne umiejętności. Starcie ze zwierzęciem miało miejsce w Chiba i zakończyło się zwycięstwem Oyamy. Byk został zabity poprzez jedno uderzenie pięścią między oczy.

Twórca Kyokushin postanowił propagować swoje karate na całym świecie. Był pewien, że jest ono nie tylko sztuką walki, ale przede wszystkim nośnikiem tradycji i kultury Dalekiego Wschodu – wartości etycznych głoszonych przez Konfucjusza i Lao-Tse. Oyama zawsze powtarzał swoim uczniom, że karate zaczyna się i kończy na uprzejmości i że o ile rozwój fizyczny jest początkiem tej sztuki walki, o tyle rozwój duchowy jest celem ostatecznym. Dla lepszego wyeksponowania zasad etycznych kyokushin Japończycy stworzyli siedmiopunktowy kodeks moralny tej sztuki walki. Jest w nim mowa o obowiązku szanowania starszych i rodziców, dążeniu do fizycznej i duchowej doskonałości oraz powstrzymaniu się od gwałtowności.

JON BLUMING

 

Jon Bluming, a właściwie Johannes Cornelius Bluming ( 1933 – 2019 ). Był holenderskim instruktorem Judo oraz Kyokushin Karate. Jego przygodaa z Kyokushin Karate rozpoczęła się w kwietniu 1959 r., pod okiem Oyamy i Kurosaki. W październiku 1961 zdaje egzamin na 3 dan Kyokushinkai. W listopadzie wyjeżdża z Japonii i zakłada pierwszą w Europie organizacje Karate i prowadzi treningi Karate w klubie Judo Tung Jen. Rok 1962 – 4 dan w Kyokushinkai, 1963 – 5 dan. 

4 stycznia 1964 r. Bluming otwiera w Amsterdamie własne dojo nazwane BUDOKAI. Dojrzewa u niego idea stworzenia „pełnego” karate z ciosami na głowę, rzutami, chwytami, dźwigniami i walką w parterze. W roku 1965 jako pierwszy w Kyokushinkai i pierwszy karateka spoza Japonii otrzymuje 6 DAN! Stopniowo oddala się od organizacji, czego przyczyną są przede wszystkim intrygi „polityków” nie mogących znieść jego popularności. W 1967 roku Jon Bluming opuścił IKO. 

W 1980 r. podejmuje decyzje o stworzeniu własnego stylu „KYOKUSHIN BUDOKAI”. Nazwa ma być hołdem dla jego nauczycieli Oyamy i Kurosaki. Wielkie marzenie Bluminga o „pełnym karate” wydaje się spełniać, jego przyjazd do Japonii zaplanowany zostaje na wiosnę 1994 roku. 24 kwietnia 1994 otrzymuje fax od Crisa Dolmanna z Tokio, zawiadamiający o nagłej śmierci Sosai Oyamy na raka płuc! 4 września 1994 jest najbardziej emocjonującym dniem w życiu Bluminga. Tego dnia przychodzi fax od Kenji Kurosaki z Tokio informujący, ze Bluming zostaje uhonorowany stopniem swojego zmarłego nauczyciela Masutatsu Oyamy 10 DAN!

W 1998 r. Bluming zostaje uhonorowany 9 Danem w Judo (z Kodokanu!), stając się w w ten sposób jedynym człowiekiem na świecie, posiadającym tak wysokie stopnie w Karate i Judo.

 

KENJI KUROSAKI

 

Kenji Kurosaki (10 dan) urodził się 15 marca 1930 roku na przedmieściach Tokio. 

Jest współzałożycielem Karate Kyokushin i pionierem kickboxingu i Muay Thai w Japonii. W latach 50. rozpoczął naukę Goju Ryu Karate. W 1953 roku Kancho Oyama i Kurosaki Sensei zdecydowali się utworzyć własny styl o nazwie Kyokushinkaikan. Po ustanowieniu Honbu Kyokushinkai w Tokio był jednym z nauczycieli, rozsławiając nowy system.

Rozprzestrzeniał Kyokushin w Europie. W 1976 roku oddzielił się od IKO. We wrześniu 1992 roku Kurosaki został Przewodniczącym Międzynarodowej Organizacji Budo Kaikan (IBK).

Przysięga Dojo

Napisana przez Sosai Mas Oyame z pomocą Eiji Yoshikawa, autora znanej powieści „Musashi” o życiu i doświadczeniach najznamienitszego japońskiego wojownika – Myomoto Musashi. W Japonii Oyama jest bardzo często nazywany Myomoto Musashi XX wieku. To z powieści Yoshikawy Oyama zaczerpnął natchnienie do samotnego treningu w górach. Przysięga Dojo powstała również po angielsku i „ Romanji” co znaczy romanizacja , czyli zamiana japońskiego alfabetu na łatwiejszy do wymówienia.

1. Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia pewnego niewzruszonego ducha.
2. Będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki karate, aby kiedyś nasze ciała i zmysły stały się doskonałe.
3. Z głębokim zapałem będziemy starać się kultywować ducha samo wyrzeczenia się.
4. Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymywać się od gwałtowności.
5. Będziemy spoglądać w górę ku prawdziwej mądrości i sile porzucając inne pragnienia.
6. Będziemy wierni naszym ideałom i nigdy nie zapomnimy o cnocie pokory.
7. Przez całe nasze życie poprzez dyscyplinę karate, dążyć będziemy do poznania prawdziwego znaczenia drogi którą obraliśmy.

Dojo Kun

1. Hitotsu, ware ware wa, shinshin o renmashi kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto.
2. Hitotsu, ware ware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto.
3. Hitotsu, ware ware wa, shitsujitsu goken o mot-te, jiko no seishin o kanyo suru koto.
4. Hitotsu, ware ware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto.
5. Hitotsu, ware ware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.
6. Hitotsu, ware ware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto.
7. Hitotsu, ware ware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o mat-to suru koto

World Kyokushin Budokai POLAND

Nadchodzące wydarzenia

Social Media