You are currently viewing Open IKAK Poland Championship

Open IKAK Poland Championship

22 maja odbył się 17. Turniej Karate Kyokushin w Ostrowi Mazowieckiej. W zawodach wzięło udział 300 reprezentantów z 20 klubów.  Łotwy, Ukrainy i Polski.

Walki rozegrano w pełnych przepisach japońskich z użyciem wszystkich technik nożnych na strefę jodan, tak jak na wszystkich turniejach WKB.

Turniej został zorganizowany przez Ostrowski Klub Karate Kyokushin.

 

Gratulacje składa Zarząd WKB