You are currently viewing Mityng w Hiszpanii

Mityng w Hiszpanii

Shihan Dariusz Burda i sensei Agnieszka Winek na zaproszenie prezydenta Kancho Pedro Roiza przebywali w Honbu Dojo WKB.

W dniach 19-22 maja w hiszpańskiej Lorce odbyło się robocze spotkanie organizacyjne World Kyokushin Budokai. Celem wyjazdy było między innymi ujednolicenie wiedzy na temat zmian w formach Kata, usprawnienie przepisów dotyczących organizowania miedzynarodowych wydarzeń oraz omówienie kalendarza imprez WKB. Wszelkie zmiany dotyczące kata wykonano w zapisie cyfrowy

Pobyt w całości został sfinansowana przez organizację WKB.

Podziękowanie dla Honbu składa Zarząd WKB