You are currently viewing WKB Kumite Challenge – Międzyklubowy Sparring

WKB Kumite Challenge – Międzyklubowy Sparring

W dniu 6 lutego w Dojo Michalin 150 zawodników z 7 kluków: Fighters Dojo Góra Kalwaria, KS Budokai Lublin, KSW Kyokushin Zielonka, Kumite Klub-Mushin, UKS Heros, UKS Pancerni i KSW Bushi wzięło udział w sędziowanych walkach sparringowych WKB KUMITE CHALLENGE.

Imprezę, w której każdy uczestnik stoczył dwie sędziowane walki oraz otrzymał medal za udział zorganizował BC Shihan Paweł Juszczyk i Klub Sportów Walki Bushi.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Pinterest