You are currently viewing Zimowe zgrupowanie

Zimowe zgrupowanie

W dniach 21 – 23 stycznia 2022 roku w ośrodku DWD Gołoborze odbył się piąty zimowy obóz treningowo-integracyjny organizacji World Kyokushin Budokai Poland. 

 

W seminarium udział wzięło 37 instruktorów z jedenastu klubów zrzeszonych WKB Poland.

Głównym celem zgrupowania było opracowanie planu działania organizacji Budokai w 2022 roku oraz udział w kursie sędziowskim i powtórzenie materiału do egzaminu na stopnie mistrzowskie DAN. Przygotowanie do egzaminów odbywało się pod bacznym okiem trenera kadry WKB Poland sensei Agnieszki Winek. Szkolenie i kurs sędziów przeprowadzili sensei Tomasz Mendoń, Krzysztof Ostrowski i Piotr Jeziorowski. Treningi karate prowadził BC shihan Paweł Juszczyk.

Do egzaminu na stopnie KYU i DAN przystąpiło 12 karateka. Zgrupowanie to bardzo dobrze zintegrowało środowisko członków nowej prężnie rozwijającej się organizacji WKB w Polsce. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę podczas seminarium, a wszystkim sędziom, instruktorom, którzy zdali egzamin na wyższe stopnie  gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej i nie tylko. Bezpośrednim organizatorem seminarium z ramienia WKB Poland był Leżajski klub Kyokushin Karate i Shihan Dariusz Burda.

Dziękujemy za udział.
 
Zarząd WKB Poland